지창욱
지창욱
지창욱지창욱
지창욱community
Tha Lin
05/13/2021 12:07:10 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
pnkepa
05/13/2021 3:53:44 AM
10 years today Smile Donghae Finale
D-53 💜💛💙💖❤🧡💚
지창욱
Vote
Comment
Share
RaiJay23
05/13/2021 2:35:58 AM
D-53 countdown to Wookie’s Birthday🥰🥳❤️
지창욱
Vote
Comment
Share
JCW 4ever1
05/13/2021 1:43:33 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
Azuki
05/13/2021 12:08:52 AM
🌸🦋D-53 For Wookie's BD🦋🌸
지창욱
Vote
Comment
Share
happydayya
05/13/2021 12:20:36 AM
❤ Don't forget to send 3 hearts to your friend every day.
매일 친구에게 3하트 보내는것을 잊지 마세요.

#안나라수마나라 #TheSoundofMagic #넷플릭스 #Netflix #리을役
-
#지창욱 #jichangwook #池昌旭 #チチャンウク #항상함께하기
지창욱
Vote
Comment
Share
JCW HK Fans Union
05/12/2021 11:48:59 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
lightbow
05/13/2021 12:35:32 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
oroji_ji
05/13/2021 12:13:10 AM
친 3❤ 주고 받기~^^
지창욱
Vote
Comment
Share
Esmeralda_Luch
05/10/2021 12:24:17 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
jcw_donna
05/13/2021 12:56:53 AM
D-53💙💙💙
지창욱
Vote
Comment
Share
jichangwooksmile
05/13/2021 6:57:38 AM
🥳 sᴍɪʟᴇ ᴅᴏɴɢʜᴀᴇ ☺︎︎♡︎☺︎︎♡︎☺︎︎
지창욱
Vote
Comment
Share
토끼큰
05/13/2021 12:10:54 AM
#5월17일까지 아래 주소에 투표 합시다!! :)
#チ•チャンウク 👈 vote
지창욱
Vote
Comment
Share
PEHA_JCW
05/13/2021 12:36:56 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
jcwmunshi1
05/13/2021 1:31:34 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
내가큰토끼야
05/13/2021 12:00:23 AM
#5월17일까지 아래 주소 들어가서 투표 합시다!! :)
#チ•チャンウク 👈 vote
지창욱
Vote
Comment
Share
WonderfulJCW
05/13/2021 4:42:06 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
oroji
05/13/2021 12:16:12 AM
친 3❤ 주고 받기~^^
지창욱
Vote
Comment
Share
Lorenji_JINERGIZER PH
05/13/2021 12:22:35 AM
D-53🤍💜❤️💕🧡💞💓🤩🥰😍
The sound of Magic😁😃😊
지창욱
Vote
Comment
Share
여성가방도매♡핑크알파
05/13/2021 12:48:16 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
Nann Thi Win
05/13/2021 12:35:17 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
매일매일행복하자
05/13/2021 12:04:15 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
큰큰토끼
05/13/2021 12:18:51 AM
#5월17일까지 아래 주소에 투표 합시다!! :)
#チ•チャンウク 👈vote
지창욱
Vote
Comment
Share
Iru1004
05/13/2021 12:59:23 AM
🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇🍇
#지창욱 #JiChangWook #池昌旭 #チチャンウク
#jichangwook #Jichangwook #안나라수마나라 #리을 #Annarasumanara
지창욱
Vote
Comment
Share
dianam
05/13/2021 12:26:38 AM
D-53 🤍🤎🤍

Imi este Dor de Tine, Wookie...💔😔🥺

🎶 "Say Something" by A Great Big World &
Christina Aguilera
지창욱
Vote
Comment
Share
Kla2
05/13/2021 7:36:59 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
JiQueen
05/13/2021 2:33:04 AM
My One & Only Love❤️💕💖💓💗♥️😘🥰😍🤩💘🌹🔥💋
지창욱
Vote
Comment
Share
junjun57
05/13/2021 1:16:44 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
MilaMila
05/13/2021 12:27:43 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
nika_ch33
05/13/2021 1:13:47 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
jcwvg
05/13/2021 5:36:39 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
Valuke
05/13/2021 12:59:50 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
별별욱이사랑별
05/13/2021 12:46:38 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
Ain Kyuhee
05/05/2021 12:11:03 AM
my super cute choi daehyun🥰
지창욱
Vote
Comment
Share
Tary_Wookie
05/13/2021 4:37:27 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
jcw_yutea
05/13/2021 12:43:26 AM
🥰💕💕💕
지창욱
Vote
Comment
Share
JCW WithYou 그대랑
05/13/2021 1:04:09 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
Magical_me
05/12/2021 8:27:30 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
욱이사랑
05/13/2021 7:07:35 AM
지창욱배우님응원합니다
지창욱
Vote
Comment
Share
Tetty Wookie Supit
05/13/2021 2:32:48 PM
JCW
지창욱
Vote
Comment
Share
Eichen Ji
05/13/2021 12:24:54 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
짱욱
05/13/2021 3:07:04 AM
#지창욱 #JICHANGWOOK #YouTube_Channel #구독하기 #좋아요 👍 #알림설정🔔❤️❤️❤️#파이팅‼👍🏻
#안나라수마나라 #리을 #마술사 #대박기원 ❤️❤️❤️
지창욱
Vote
Comment
Share
JennieCocoa
05/13/2021 12:02:45 AM
❤️🍇🧡🍇💛🍇💚🍇💙
지창욱
Vote
Comment
Share
또다름
05/13/2021 7:47:05 AM
#0705#올인데이#Allinday
#지창욱#jichangwook#에버저축#안나라수마나라
✅사진 하나 올리기+동영상 공유+친구하트 주고받기+4시간마다 하트박스 누르기+저녁8시 로그인+저녁8시이후 게시물 하나 더
✅밤11시30분까지 데일리 하트 투표
지창욱
Vote
Comment
Share
Bere Gomez
05/12/2021 10:50:04 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
YR Lim
12/27/2020 10:00:56 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
지창욱포에버
05/13/2021 1:26:15 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
ccf
05/13/2021 12:49:36 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
tesslbest
05/12/2021 9:55:32 PM

지창욱
Vote
Comment
Share
Tachotka RusFandom
03/04/2021 1:41:08 AM

지창욱
Vote
Comment
Share
schedule2021. 5. 13. Thu
2021. 5.
SunMonTueWedThuFriSat